W Poradni Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej w Toruniu, objętej w całości finansowaniem przez NFZ, pacjenci po operacji bariatrycznej mogą liczyć na kompleksowy i zindywidualizowany plan nadzoru pooperacyjnego. Schemat wizyt kontrolnych jest następujący:

  • 14 dni po zabiegu — wizyta poświęcona wczesnej ocenie pooperacyjnej, zdjęciu szwów i kontroli rany, aby upewnić się, że proces gojenia przebiega prawidłowo.
  • 1, 3, 6 i 12 miesiąc po zabiegu — wizyty mające na celu kontrolę rezultatów leczenia bariatrycznego, włącznie z kontrolą laboratoryjną najważniejszych parametrów oceny pooperacyjnej, aby monitorować postępy pacjenta i ewentualnie dostosować dalsze leczenie farmakologiczne.
  • Dalsze wizyty odbywają się raz do roku z pełną diagnostyką laboratoryjną oraz kliniczną